Feines realitzades

Desenrunaments, enderrocs, excavacions, desaigües, paviments, instal·lacions, fusteria -tant d'alumini com de fusta-, i en general totes les tasques necessaries perquè el centre quedi en perfectes condicions per desenvolupar la seva activitat. 

 
MIDAS a Barcelona:  
 
• MIDAS HOSPITALET
• MIDAS TERRASSA
• MIDAS MATARÓ
• MIDAS CORCEGA
• MIDAS ARGENTINA
• MIDAS PERU
• MIDAS SABADELL
• MIDAS BALMES
• MIDAS PARAL.LEL
• MIDAS ARAGÓN I
• MIDAS ARAGÓN II
• MIDAS RIERA BLANCA

 

Altres

Cementiri de Montjuïc
C/ Súria, 12, Barcelona
Colaboració en la construcció de la tenda Hollister al Gran Vía 2
C/Molino, Barcelona
Pulcra Chemical
Tanatori Cementiri de Collserola
Henkel Ibérica
C/Jocs Florals, 51 Barcelona