Els treballs han consistit en l'adequació del local per tal de convertir-lo en Mc Donalds.

S'ha creat l'estructura metàl·lica per a formar una cúpula ovalada de 25 m2. Es duu a terme la fomació del pilar i dels arcs. A la façana exterior es col·loca pedra natural amb acabat abuixardat. Per acabar es duu a terme la neteja en sec dels arcs de pedra.