Rehabilitació de cants de forjat en façana, utilitzant un braç articulat mecànic,
per accedir a les zones de treball.