Rehabilitació façana principal al c/ Piquer, 46

S'ha dut a terme la neteja de la superfície de la façana mitjançant la projecció d'aigua amb additius i detergents a presió per eliminar la brutícia i els desconxats superficials.
Es sanegen, també, tots els paraments verticals i l'estucat així com els paraments horitzontals, baixos de balcons, cornisa i fronts. S'impermeabilitzen els balcons, es col·loca un nou terra pels balcons i els trencaaigües amb goteró. Per finalitzar es pinten la façana i les baranes dels balcons.