A la finca del número 85 del carrer Floridablanca es rehabilita el pati interior, la coberta i el vestíbul. Als dos primers espais, es repica l’arrebossat en mal estat de les parets i s’hi grapen les esquerdes mitjançant una vareta d’acer inoxidable. Posteriorment, es pinten les parets amb pintura plàstica especial per a exteriors, en el cas del pati interior; mentre que a la coberta s’aplica una pintura de clorcautxú al terra com a reforç a la ja existent.

La rehabilitació del vestíbul i l’escala consisteix en diverses feines d’obra, fusteria i pintura de tots els elements existents de l’espai comunitari.